Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

Grupa kierunków: społeczne
Rada skupia studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego. W jej skład wchodzi 13 osób wybieranych corocznie przez studentów. Bierze czynny udział w życiu społeczności akademickiej UP. Uczestniczy poprzez swoich reprezentantów w posiedzeniach Senatu, rad wydziałów, współdecydując o ważnych sprawach dotyczących studentów. Rada współpracuje też z samorządami innych lubelskich uczelni, a także z uczelniami rolniczymi w kraju.
Polityka Prywatności