Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

Grupa kierunków: społeczne
Rada skupia studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego. W jej skład wchodzi 13 osób wybieranych corocznie przez studentów. Bierze czynny udział w życiu społeczności akademickiej UP. Uczestniczy poprzez swoich reprezentantów w posiedzeniach Senatu, rad wydziałów, współdecydując o ważnych sprawach dotyczących studentów. Rada współpracuje też z samorządami innych lubelskich uczelni, a także z uczelniami rolniczymi w kraju.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności