Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Erasmus Student Network Politechnika Warszawska

Grupa kierunków: społeczne
Erasmus Student Network jest organizacją studencką o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus.
Polityka Prywatności