Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”

Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
Działalność klubu opiera się na pracy społecznej jego członków. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu zawdzięcza on w szybkim czasie osiągnięcie i utrzymanie do dnia dzisiejszego pozycji jednego z najsilniejszych studenckich klubów kajakowych w Polsce. Charakterystyczna dla działalności klubu jest ciągła rotacja osób czynnie w nim pracujących co wpływa na jej dużą dynamikę i intensywność. Wynika to z faktu iż prawie 100 % jego członków to studenci krakowskich uczelni, ludzie młodzi, energiczni, chcący czynnie uczestniczyć w jego "życiu", . Dzięki specyficznej atmosferze panującej w klubie, nastawieniu na jak najliczniejszy udział wszystkich chętnych w jego działalności, stwarzana jest możliwość bezpośredniego realizowania i rozwijania zainteresowania kwalifikowaną turystyką kajakową.
Polityka Prywatności