Warszawa, Polska

Studenckie Biuro Wolontariatu

Jesteśmy organizacją studencką przy Akademii Pedagogiki Specjalnej. Działamy od maja 2003 roku. Obecnie zrzeszamy ponad 150 wolontariuszy, którzy z nami współpracują.

Współdziałamy z różnego rodzaju organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola itp.), osób niedostosowanych społecznie (świetlice, placówki wychowawcze), osób samotnych (domy dziecka itp.), osób przewlekle oraz nieuleczalnie chorych (np. hospicja). Współpracujemy również z osobami indywidualnymi, którymi są najczęściej rodzice i opiekunowie dzieci potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. W porozumieniu z rozmaitymi instytucjami organizuje różnego rodzaju imprezy (np. konferencje, Dzień Dziecka, Dzień Wolontariusza, Wigilia). Zajmujemy się organizacją akcji charytatywnych (np. zbiórka ubrań, środków czystości, artykułów szkolnych na rzecz uchodźców; pomoc dla Domu Samotnej Matki, udział w akcji WOŚP, Szlachetna Paczka )
Polityka Prywatności