Warszawa, Polska

Koło Naukowe Pracy Socjalnej PozyTYw

Członkowie PozyTYwu regularnie odwiedzają placówki związane z pomocą społeczną, organizują zbiórki charytatywne, konferencje, prowadzą badania społeczne.

Koło stanowi doskonałe uzupełnienie studiów – zapewnia kontakt z praktykami, pozwala realizować własne prospołeczne pomysły.
Polityka Prywatności