Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe

Strona www uczelni: www.umed.pl
Studenckie Towarzystwo Naukowe - integruje pracę naukową studentów Uniwersytetu Medycznego; - koordynuje i wspiera działalność Studenckich Kół Naukowych; - współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach; - umożliwia prezentacje dorobku naukowego studentów;

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Łodzi


Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności