Szczecin, Polska

Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM

Cele i założenia STN PUM: -organizacja Studenckich Kół Naukowych oraz zapewnienie optymalnych warunków działania Członkom Studenckiego Towarzystwa Naukowego, -pomoc w realizowaniu prac badawczych prowadzonych w jednostkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, -umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów na konferencjach naukowych, -przygotowywanie dla studentów szkoleń, konferencji oraz warsztatów, -możliwość uzupełniania swojej wiedzy zdobytej na studiach, podnoszenia własnych kwalifikacji i zbierania nowych doświadczeń.
Polityka Prywatności