Szczecin, Polska

Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2001/02 i od razu spotkało się ze znacznym zainteresowaniem studentów. › Nasze cele Jako koło praktyczno-teoretyczne wyznaczyliśmy sobie dwa zasadnicze cele: chirurgiczne szkolenie praktyczne poprzez asysty do zabiegów i udział w ostrych dyżurach kliniki oraz pisanie publikacji na podstawie badań naukowych prowadzonych przez studentów. Jednak najważniejszym powodem dla którego działamy jest kontakt z pacjentem, kształtowanie postaw i zachowań, w których podmiotem i odniesieniem wszelkich działań oraz aspiracji zawodowych pozostaje człowiek powierzony naszej opiece.
Polityka Prywatności