Szczecin, Polska

IFMSA - Poland Oddział Szczecin

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Ideą programu jest wyjazd studentów za granicę w celu wzięcia udziału w projekcie naukowym. Praca odbywa się pod okiem Tutora, będącego pracownikiem naukowym na wybranej uczelni. Projekty obejmują praktycznie wszystkie dziedziny medycyny i mogą być kliniczne lub przedkliniczne, z pracą laboratoryjną lub bez. Na zakończenie projektu student może być proszony o przygotowanie plakatu, artykułu bądź innej formy prezentacji wyników swojej pracy. Na praktyki SCORE mogą wyjeżdżać studenci Akademii Medycznych, którzy zainteresowani są pogłębieniem swojej wiedzy medycznej poprzez udział w projektach naukowych prowadzonych w klinikach na całym świecie. Praca nierzadko odbywa się pod okiem profesorów oraz uznanych naukowców. Podstawowym warunkiem udziału w danym projekcie badawczym w ramach SCORE jest odbycie w ramach studiów kursu z dziedziny, której dotyczy wybrany projekt. Kurs powinien kończyć się egzaminem bądź zaliczeniem, zdanym na ocenę pozytywną.
Polityka Prywatności