Białystok, Polska

Studenckie Towarzystwo Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest organizacją, która integruje pracę naukową studentów Uniwersytetu, zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych. Członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego prowadzą badania kliniczne i zdobywają praktyczne umiejętności. Przygotowują również prace naukowe, które prezentowane są na konferencjach w kraju i za granicą. Wielu studentów działających w Kołach jest współautorami publikacji w profesjonalnych czasopismach medycznych. Aktywna działalność naukowa w trakcie studiów to doskonała okazja do stawiania pierwszych kroków w karierze naukowej. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe jest coroczny Międzynarodowy Medyczny Kongres dla Młodych Naukowców, którego celem jest prezentacja wyników prac badawczych i wymiana doświadczeń.

więcej na umb.edu.pl/studenckie_towarzystwo_naukowe
Polityka Prywatności