organizacjestudenckie.pl
Białystok, Polska

Innowacyjny Kosmetolog

Innowacyjny Kosmetolog to najmłodsza organizacja studencka działająca na UMB. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy kosmetologicznej zdobywanej w trakcie studiów, a także pogłębianie zagadnień ogólnomedycznych i rozwój indywidualnych zainteresowań każdego z członków. Realizacja zamierzonych celów odbywa się poprzez udział w konferencjach, szkoleniach oraz zjazdach naukowych. Biorąc pod uwagę aspekty społeczne, zależy nam głównie na poszerzeniu świadomości prozdrowotnej wśród społeczeństwa oraz edukacji w szeroko rozumianym temacie dbania o wygląd zewnętrzny. Zależy nam, aby każdy student czuł się komfortowo, zarówno w organizacji, jak i na Uczelni. W związku tym chcemy pomóc w aklimatyzacji nowych studentów poprzez wdrażanie ich w życie Uniwersytetu oraz jego działalność. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji i zachęcamy do współpracy!

więcej na facebook.com/innowacyjny.kosmetolog
Polityka Prywatności