organizacjestudenckie.pl
Białystok, Polska

Innowacyjny Kosmetolog

Innowacyjny Kosmetolog to najmłodsza organizacja studencka działająca na UMB. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy kosmetologicznej zdobywanej w trakcie studiów, a także pogłębianie zagadnień ogólnomedycznych i rozwój indywidualnych zainteresowań każdego z członków. Realizacja zamierzonych celów odbywa się poprzez udział w konferencjach, szkoleniach oraz zjazdach naukowych. Biorąc pod uwagę aspekty społeczne, zależy nam głównie na poszerzeniu świadomości prozdrowotnej wśród społeczeństwa oraz edukacji w szeroko rozumianym temacie dbania o wygląd zewnętrzny. Zależy nam, aby każdy student czuł się komfortowo, zarówno w organizacji, jak i na Uczelni. W związku tym chcemy pomóc w aklimatyzacji nowych studentów poprzez wdrażanie ich w życie Uniwersytetu oraz jego działalność. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji i zachęcamy do współpracy!

więcej na facebook.com/innowacyjny.kosmetolog

Kryteria przyjęć:

» UMB - kierunki wg matury

Kontakt:

Biuro Promocji i Rekrutacji:
ul. Jana Kilińskiego 1
(lewe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 73, 85 748 54 72,
kom. 506 374 319


lekarski-2.png
Polityka Prywatności