organizacjestudenckie.pl
Białystok, Polska

Chór UMB

Grupa kierunków: artystyczne
Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został utworzony w 1951 roku z inicjatywy studentów medycyny – entuzjastów śpiewu. Zespół należy do kategorii chórów mieszanych, którego repertuar obejmuje utwory sakralne i świeckie od epoki renesansu po prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych. W swojej wieloletniej historii, Chór UMB uczestniczył w licznych prestiżowych konkursach i festiwalach, zdobywając szereg nagród i wyróżnień. Koncertował w wielu krajach europejskich takich jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

więcej na chor.umb.edu.pl

Polityka Prywatności