Łódź, Polska

Koło Naukowe „Eksperymentarium” Studentów Pracowni Technik Wklęsłodrukowych i Pracowni Technik Litograficznych na Wydziale Grafiki i Malarstwa

Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.asp.lodz.pl/index.php/pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności