Warszawa, Polska

Samorząd Studentów WNE UW

Grupa kierunków: społeczne
Samorząd Studentów WNE UW stanowią wszyscy studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych. Obiegowo określenia „Samorząd” używa się dla określenia przedstawicieli Samorządu Studentów, zasiadających w Zarządzie, Radzie Wydziału i Parlamencie Studentów UW. Do podstawowych zadań Zarządu Samorządu Studentów należy reprezentowanie interesów studentów WNE przed władzami uczelni. Samorząd prowadzi czynny udział w pracach komisji regulaminowych i dydaktycznych. Czuwa nad prawidłowym rozdzielaniem stypendiów oraz przyznawaniem wyjazdów studentów na studia zagraniczne (Socrates). - Samorząd bierze aktywny udział w pracach Rady Wydziału, gdzie dyskutowane są sprawy dotyczące przyszłości studiów oraz dokonywane są wybory władz WNE. Osoby wybrane do Parlamentu Studentów UW reprezentują nasz wydział na forum społeczności studenckiej całego Uniwersytetu. - Samorząd pomaga studentom w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z organizacją studiów. Zapewnia pomoc opiekunów pierwszych lat studiów, którzy bezpośrednio zajmują się sprawami dotyczącymi odpowiednich roczników (np. interweniowanie ws. zmian planu zajęć, listy na egzaminy zerowe, podania o terminy egzaminów). - Samorząd jest animatorem życia kulturalnego wydziału. Organizując wyjazdy integracyjne oraz imprezy kulturalne takie, jak: Otrzęsiny, Andrzejki, Bal Sylwestrowy, jednoczy społeczność studencką. - Samorząd Studentów jest organizacją typu non-profit, żaden z jego członków nie czerpie z działalności korzyści majątkowych.
Polityka Prywatności