organizacjestudenckie.pl
Warszawa, Polska

Studenckie Koło Naukowe Data Science in Finance

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności