Warszawa, Polska

Naukowe Koło Zarządzania Procesami, Projektami i Zmianami „SPINKA”

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności