Warszawa, Polska

Koło Naukowe Rynków Finansowych „Kapitalni"

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności