Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Międzywydziałowe Koło Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie - „MiKoNa"

Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Podstawowym celem Międzywydziałowego Koła Naukowego WSM jest rozwijanie działalności badawczo – naukowej; współpraca z organizacjami, fundacjami, placówkami, instytucjami społecznymi, instytucjami profesjonalnie zajmującymi się problematyką związaną z działalnością koła, kooperacja ze studentami, a także pracownikami naukowymi innych ośrodków uniwersyteckich, zarówno w kraju, jak i za granicą; wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań członków Koła; wykorzystanie potencjału intelektualnego studentów w zakresie wykraczającym poza program nauczania; propagowanie kultury akademickiej oraz szerzenie koleżeńskiej atmosfery.
Polityka Prywatności