Warszawa, Polska

Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii w Zarządzaniu – „ Mistrzowie Zarządzania”

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności