organizacjestudenckie.pl
Warszawa, Polska

Akademicki Związek Sportowy

Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Studenci aktywnie uczestniczą w sportowym życiu akademickim. Mają możliwość brania udziału w treningach wielu sekcji sportowych, zarówno takich, które mają wieloletnią tradycję i liczne sukcesy na swoim koncie, jak i tych, których istnienie zależy od liczby zainteresowanych lub członkostwa osób reprezentujących odpowiedni poziom sportowy.
Polityka Prywatności