Warszawa, Polska

Koło naukowe Zdrowia publicznego

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem Koła jest umożliwienie jego członkom: 1. Rozwijania wiedzy o zdrowiu oraz umiejętności jej stosowania, 2. Pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, 3. Realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zdrowia, promocji zdrowia i zdrowia środowiskowego, oraz prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych.
Polityka Prywatności