Warszawa, Polska

Koło naukowe Turystyki ekologicznej

Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie turystyki i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki ekologicznej, jej propagowanie, oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków w powyższym zakresie.
Polityka Prywatności