Warszawa, Polska

Koło naukowe Stosowanej ekologii roślin

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Celem Koła jest: - Rozwój intelektualny i zawodowy członków koła oraz kształtowanie postaw prospołecznych w zakresie działalności naukowej, badawczej i organizacyjnej, - Zdobywanie, poszerzenie i integracja istniejącej wiedzy z zakresu ekologii roślin i obszarów interdyscyplinarnych z nią związanych, takich jak m.in.: ekologia inwazji biologicznych, ochrona przyrody na poziomie osobniczym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym, kształtowanie zrównoważonego krajobrazu w różnych skalach przestrzennych oraz ochrona środowiska, - Doskonalenie istniejących form wykorzystanie teoretycznej i empirycznej wiedzy z zakresu ekologii roślin w praktycznych działaniach życia oraz poszukiwanie nowych zastosowań, - Propagowanie, udostępnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu ekologii roślin i jej zastosowań oraz obszarów interdyscyplinarnych w różnym stopniu związanych z ekologia roślin, - Działanie na rzecz wdrażania opracowanych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technicznych, - Promowanie innowacyjności oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy poprzez promocję otwartych standardów oraz otwartych licencji publicznych w odniesieniu do rozwiązań technicznych, informatycznych oraz zasobów wiedzy - Poprzez wszystkie powyższe działania – promowanie macierzystej Uczelni w kraju i za granicą.
Polityka Prywatności