Warszawa, Polska

Koło naukowe Konstrukcji budowlanych

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem Koła naukowego jest propagowanie wiedzy technicznej z zakresu budownictwa oraz praktyczne przygotowanie studentów do pracy naukowej i zawodowej.
Polityka Prywatności