Warszawa, Polska

Koło naukowe Grafiki komputerowej, animacji i cyfrowej obróbki obrazów

Grupa kierunków: artystyczne
Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania, pogłębiania wiedzy i zainteresowań w zakresie artystycznej i praktycznej reklamowej grafiki komputerowej oraz zwrócenie uwagi na możliwości zastosowania ekologicznych osiągnięć w zakresie Prepress, Press i Postpress.
Polityka Prywatności