Warszawa, Polska

Koło naukowe Ekologów

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Celem Koła jest umożliwienie jego członkom: (I) rozwijania wiedzy ekologicznej oraz umiejętności jej stosowania, (II) pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania układów ekologicznych, szczególnie w relacji ekosystem-człowiek, (III) realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zasobów przyrody i środowiska przyrodniczego, (IV) popularyzacji turystyki ekologicznej, (V) prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych oraz (VI) kształtowania postaw przyjaznych środowisku.
Polityka Prywatności