Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf”

Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Oprócz spotkań, podczas których omawiane są wybrane zagadnienia szeroko definiowanej kultury filmowej, Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf” od chwili powstania inicjuje również wiele warsztatów (np. Warsztaty poświęcone problematyce kinematografii dokumentalnej prowadzone przez wybitną dokumentalistkę dr Marię Zmarz-Koczanowicz), przedsięwzięć kulturalnych i naukowych (zarówno o zasięgu szkolnym, jak i ogólnopolskim), stając się tym samym jedną z bardziej aktywnie działających grup studenckich w warszawskiej siedzibie SWPS.
Polityka Prywatności