Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej

Grupa kierunków: społeczne
Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej skupia swoją działalność na prowadzeniu badań w środowisku międzykulturowym, organizowaniu wydarzeń o charakterze międzykulturowym i integracyjnym oraz przygotowywaniu warsztatów uwrażliwiających na odmienności kulturowe. W zeszłym roku udało się nam zorganizować obchody Księżycowego Nowego Roku (tzw. Chiński Nowy Rok), podczas którego studenci polscy oraz międzynarodowi mieli okazję spróbować tradycyjne wietnamskie potrawy, nauczyć się robić chińskie wycinanki oraz poćwiczyć sztukę chińskiej kaligrafii. Udało nam się stworzyć atmosferę życzliwej otwartości, w której studenci mogli nawiązać kontakt ze swoimi rówieśnikami z różnych krajów. Ponadto jesteśmy twórcami Międzykulturowej Gry Planszowej, w którą grali studenci na Festiwalu SWPS. Podjęliśmy pierwsze kroki na drodze do komercjalizacji naszej gry. Przygotowując się do Festiwalu rozpoczęliśmy pracę nad warsztatami międzykulturowymi, które chcielibyśmy w tym roku rozwijać i doskonalić. Członkowie KNPM zaangażowali się w badanie dotyczące studentów międzynarodowych, brali udział w spotkaniach grup fokusowych oraz w przygotowywaniu materiałów informacyjnych dla studentów zagranicznych, które zostały umieszczone na stronie Uczelni.
Polityka Prywatności