Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej „Sanitas”

Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Celami koła są: - doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej - umożliwienie wymiany doświadczeń i zainteresowań - promocja zdrowia psychicznego i fizycznego - propagowanie etycznego postępowania w kontakcie z chorym psychicznie i somatycznie - integracja środowiska studenckiego Współpraca Koła realizowana jest przez regularne spotkania, organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów z zaproszonymi gośćmi będącymi pracownikami Uczelni lub spoza niej. Staramy się też projektować i realizować badania naukowe, współpracować z fundacjami i stowarzyszeniami, udzielać się na konferencjach i zajazdach naukowych, promować Koło oraz jego prace.
Polityka Prywatności