Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Koło Naukowe Metod Diagnozy Psychologicznej

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności z zakresu swobodnych metod diagnozy psychologicznej, w tym szczególnie wywiadu psychologicznego. Wymieniamy między sobą doświadczenia i zainteresowania. Poznajemy nowe podejścia w zakresie diagnozowania metodami swobodnymi, w tym postulaty metodologiczne oraz etyczne. Poszukujemy praktycznego zastosowania teorii z różnych dziedzin psychologii dla metod wywiadu, w tym m.in. psychologii klinicznej, psychologii komunikacji, psychologii osobowości oraz psychologii międzykulturowej. Propagujemy etyczne postępowanie w kontakcie z osobami podlegającymi badaniom i diagnozie psychologicznej. Podnosimy praktyczne kompetencje diagnozowania metodą wywiadu psychologicznego oraz pokrewnymi.
Polityka Prywatności