Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Grupa dyskusyjna Psychologii Transpersonalnej

Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Psychologia transpersonalna, nazywana czwartą siłą w psychologii, zajmuje się badaniem tych obszarów człowieka, które znajdują się ponad sferą myślenia, wzorów zachowań, emocji i nawyków. Czas rozwinąć myślenie typu wizja-logika, które jednoczy w sobie zewnętrzny, racjonalny odbiór rzeczywistości, z wewnętrznym, intuicyjnym i wizyjnym postrzeganiem i rozumieniem by móc doświadczać i badać podstawowy, transpersonalny wymiar człowieka także transpersonalny wymiar komunikacji międzyludzkiej, poznania i pojmowania świata. Odkrywanie transpersonalnych obszarów umysłu, przekraczających konwencjonalne egocentryczne postrzeganie, rozumienie i zachowanie, nie neguje i nie wyklucza wartości i znaczenia logicznego myślenia. Przeciwnie - do tego wyższego, duchowego etapu rozwoju, powinniśmy przyłączyć sferę rozumową, konwencjonalną. Dopiero takie połączenie owocuje pełnią rozwoju a także pozwala tworzyć nowe hipotezy i projekty badawcze.
Polityka Prywatności