Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademicki Związek Sportowy

Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie jest częścią AZS Środowiska Warszawa, organizującego corocznie cykle imprez sportowych oraz lig o charakterze międzyuczelnianym. Sekcje sportowe działające w AZS reprezentują SWPS w wielu dyscyplinach zespołowych oraz indywidualnych podczas zawodów odbywających się w ramach Akademickich Mistrzostw Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Akademickich Mistrzostwach Polski.
Polityka Prywatności