Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Koło Naukowe „Resocjalizacja”

Grupa kierunków: społeczne
Działa od roku przy Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obecnie skupia 60 studentów zainteresowanych problematyką resocjalizacji w Polsce i na świecie. Koło skupia się na sferze praktycznej resocjalizacji, wynikiem, czego jest stworzenie ośrodka praktyk w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 przy ul. Kieleckiej we Wrocławiu. Członkowie Koła naukowego "Resocjalizacja" wydają również biuletyn, a także zajmują się organizowaniem obozów naukowych.
Polityka Prywatności