Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Koło Naukowe „ParadygmaT”

Koło naukowe skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką międzynarodową. Funkcjonowanie Koła polega na organizowaniu spotkań dyskusyjnych i konferencji, a także na wspieraniu studenckich inicjatyw naukowych oraz koordynowaniu indywidualnych projektów członków Koła. Ważną i traktowaną przez Dyrekcję Instytutu wręcz jako norma dydaktyczną sferą działalności Koła jest uczestnictwo studentów w życiu naukowym Instytutu. Członkowie Koła czynnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez Instytut. W ich trakcie organizowany jest tak zwany „Panel Studencki” , w trakcie którego członkowie Studenckiego Koła Naukowego „ParadygmaT” prezentują przed gronem naukowców – uczestników konferencji – własne wystąpienia, przygotowane pod kierownictwem pracowników Instytutu. Kolejna sfera działania to rozwijanie i propagowanie wszechstronnych związków między różnymi organizacjami społecznymi a grupami zróżnicowanymi pod względem kulturowym, etnicznym i narodowym. Koło organizuje wyjazdowe kursy, szkolenia i warsztaty, jak również inicjuje wymiany międzynarodowe. Obecnie członkami Koła jest ponad 40 studentów, którzy realizują swoje projekty w ramach tematycznych sekcji naukowo-badawczych.
Polityka Prywatności