Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
AIP daje możliwość ambitnym osobom założenia własnej firmy.
Polityka Prywatności