Poznań, Polska

Humanistyczne Koło Naukowe

Grupa kierunków: humanistyczne
W grudniu 2008 roku zostało powołane Humanistyczne Koło Naukowe. Pod kierunkiem opiekunów koła studenci przygotowują swoje wystąpienia naukowe i biorą udział w konferencjach. Koło pozwala rozwijać ich zainteresowania naukowe.
Polityka Prywatności