Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Wyspa Socjologów

Grupa kierunków: społeczne
W ramach Koła Naukowego Studentów Socjologii „Wyspa Socjologów” działają 2 sekcje: - metodologiczna, - wizualna. Cele i zadania Koła: - rozwijanie zainteresowań studentów szeroko pojętą problematyką socjologiczną, - przeprowadzanie badań dotyczących ważnych problemów społecznych, - organizowanie szkoleń, warsztatów, a także konferencji naukowych na Uczelni, - udział w konferencjach naukowych.
Polityka Prywatności