Lublin, Polska

Samorząd Studentów WSPA

Grupa kierunków: społeczne
Samorząd Studentów za pośrednictwem uczestnictwa w Senacie WSPA, współpracy z władzami Uczelni przy opracowywaniu szeregu wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów dotyczących życia studenckiego, a także współpracy z kołami naukowymi, ma wielki wpływ na wygląd i działanie Uczelni.
Polityka Prywatności