Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Koło Naukowe Administratywistów

Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Koło Naukowe Administratywistów zajmuje się organizowaniem spotkań z członkami organów administracji publicznej. Jednakże w najbliższej przyszłości chcemy nawiązać kontakt z innymi kołami zajmującymi się tematyką administracji publicznej, aby w ten sposób poszerzyć wachlarz naszych zainteresowań. Cele i zadania: prowadzenie badań naukowych, poszerzanie zakresu wiedzy i zainteresowań związanych z administracją, popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną wśród studentów uczelni a także poza uczelnią, integracja środowiska studenckiego.
Polityka Prywatności