Kraków, Polska

SKA – Studenckie Koło Anatomiczne

Członkiem Studenckiego Koła Naukowego może zostać każdy student, który nie boi się wyzwań i jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez SKA. Najlepsi studenci jeszcze przed skończeniem pełnego kursu Anatomii mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i uczestniczenia w zajęciach SKA dotyczących wybranych zagadnień z wąskich dziedzin anatomii klinicznej, topograficznej, opisowej czy porównawczej, a także zajęć sekcyjnych i działalności naukowej. Każdy z członków SKA powinien czynnie uczestniczyć zarówno w zadaniach teoretycznych (umiejętności zastosowania wiedzy anatomicznej do rozwiązywania problemów klinicznych), jak i brać aktywny udział w warsztatach preparacyjnych oraz przygotowywać i prowadzić własne projekty badawcze.
Polityka Prywatności