Kraków, Polska

KND – Koło Naukowe Dietetyków

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
W wyniku dużego zainteresowania studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia zostało utworzone Koło Naukowe Dietetyków, które rozpoczęło swoją działalność w lutym 2016 r (oficjalnie powołane 26 lutego 2016 roku uchwałą Senatu KWSPZ). Opiekunem Koła Naukowego Dietetyków została Pani dr Elżbieta Trzyna. Członkiem Koła Naukowego Dietetyków może zostać każdy student Wydziału Promocji Zdrowia zainteresowany tematyką żywności i popularyzowania wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia.
Polityka Prywatności